عمران و توسعه شاهد
شرکت شاهد
بانک دی
شرکت تکشا
شرکت هاي زيرمجموعه
ساير امکانات
آغاز پایش سلامت خانواده شهدا و ایثارگران تهران بزرگ

آغاز پایش سلامت خانواده شهدا و ایثارگران تهران بزرگ

همچنان اندر خم بنرنویسی شعار سال!

همچنان اندر خم بنرنویسی شعار سال!

تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین موجب پیشرفت محسوس در همه اهداف اقتصادی خواهد بود