شرکت هاي زيرمجموعه
ساير امکانات
پاسخ رهبر فرزانه انقلاب به نامه درخواست معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

پاسخ رهبر فرزانه انقلاب به نامه درخواست معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

همچنان اندر خم بنرنویسی شعار سال!
تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین موجب پیشرفت محسوس در همه اهداف اقتصادی خواهد بود
مجلس به دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران تذکر داد

مجلس به دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران تذکر داد

رئیس بنیاد شهید خواستار تصویب دو خواسته مهم ایثارگران در هیئت وزیران شد
هتل خورشید هشتم کوثر در مشهد مقدس افتتاح شد/هتل خورشید کوثر پس از ۱۸ سال در اختیار ایثارگران قرار گرفت
دستگاه های اجرایی به استخدام رسمی و تبدیل وضعیت ایثارگران مکلف شدند