انتخابات هیأت امناء و هیأت نظارت بر انتخابات مؤسسه اندوخته شاهد
 
اعلام نتایج نهایی انتخابات هیات امنا و هیات نظارت بر انتخابات آتی موسسه اندوخته شاهد
۴ تير ۱۴۰۳ ۱۸:۰۰
پایان انتخابات هیات امنا و هیات نظارت بر انتخابات آتی موسسه اندوخته شاهد و اعلام نتایج
۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۲۱:۳۴
انتخابات موسسه اندوخته شاهد تا ساعت 21 تمدید شد
۲۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۳۶
پایان تبلیغات انتخاباتی داوطلبان مرحله دوم انتخابات هیأت امناء و هیأت نظارت بر انتخابات آتی مؤسسه اندوخته شاهد
۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲۲:۰۰
ویرایش و بارگذاری فایلهای تبلیغاتی
۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ۰۷:۵۰
اعلام زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات هیأت امناء و هیأت نظارت بر انتخابات آتی مؤسسه
۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳:۰۵
مجمع عمومی عادی مؤسسه اندوخته شاهد در نوبت دوم برگزار خواهد شد
۳ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳:۲۳
انتخابات موسسه اندوخته شاهد تا ساعت 22 تمدید شد
۳ خرداد ۱۴۰۳ ۱۹:۵۰
جزییات دستور کار مجمع عمومی عادی موسسه اندوخته شاهد
۲ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳:۵۳
اعلام زمان برگزاری انتخابات و فهرست نهایی نامزدهای هیات امنا و هیات نظارت بر انتخابات بعدی در سامانه موسسه اندوخته شاهد
۱ خرداد ۱۴۰۳ ۲۰:۴۶
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد