موسسه اندوخته شاهد 27 خرداد 1402 ساعت 20:23 https://www.shahedinst.ir//news/428/برگزاری-دهمین-جلسه-هم-اندیشی-هماهنگی-مدیران-سازمان-های-اقتصادی-وابسته-تابعه-بنیاد-شهید-امور-ایثارگران -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری دهمین جلسه هم اندیشی و هماهنگی مدیران سازمان های اقتصادی وابسته و تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران -------------------------------------------------- دهمین جلسه هم اندیشی و هماهنگی مدیران سازمان های اقتصادی وابسته و تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران در دفتر موسسه اندوخته شاهد برگزار شد. متن : به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد، دهمین جلسه هم اندیشی و هماهنگی مدیران سازمان های اقتصادی وابسته و تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران در دفتر موسسه اندوخته شاهد برگزار شد. دکتر سیدمهدی جولایی مدیرعامل موسسه اندوخته شاهد از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این موسسه گزارشی ارائه کرد. در این جلسه مدیران سازمان های اقتصادی وابسته و تابعه بنیاد شهید و امور ایثارگران با بررسی موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.