موسسه اندوخته شاهد 22 خرداد 1403 ساعت 19:36 https://www.shahedinst.ir//news/461/انتخابات-موسسه-اندوخته-شاهد-ساعت-21-تمدید -------------------------------------------------- اطلاعیه شماره 17 هیات اجرایی برگزاری انتخابات عنوان : انتخابات موسسه اندوخته شاهد تا ساعت 21 تمدید شد -------------------------------------------------- به اطلاع می‌رساند با توجه به درخواست اعضا محترم موسسه و تایید هیات محترم نظارت بر انتخابات، این انتخابات تا ساعت 21 تمدید گردید. متن : به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد، به اطلاع کلیه اعضا محترم موسسه اندوخته شاهد می‌رساند، با تایید هیات محترم نظارت بر انتخابات موسسه اندوخته شاهد، انتخابات تا ساعت 21 تمدید گردید. ضمن تشکر از اعضای محترم موسسه اندوخته شاهد برای حضور در مرحله دوم انتخابات هیات امنا دوره جدید و هیات نظارت بر انتخابات دور آتی به اطلاع می‌رساند با توجه به درخواست اعضا محترم موسسه و تایید هیات محترم نظارت بر انتخابات، این انتخابات تا ساعت 21 تمدید گردید.    هیات اجرایی انتخابات موسسه اندوخته شاهد