موسسه اندوخته شاهد 13 شهريور 1401 ساعت 10:52 https://www.shahedinst.ir//news/398/دستگاه-های-اجرایی-استخدام-رسمی-تبدیل-وضعیت-ایثارگران-مکلف-شدند -------------------------------------------------- عنوان : دستگاه های اجرایی به استخدام رسمی و تبدیل وضعیت ایثارگران مکلف شدند -------------------------------------------------- معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای همه دستگاه‌های اجرایی را به استخدام رسمی و تبدیل وضعیت ایثارگران مکلف و موظف کرد. متن : به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد، دکتر مخبر، معاون اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه ای با مکلف کردن همه دستگاه‌های اجرایی به استخدام رسمی و تبدیل وضعیت ایثارگران، از بنیاد شهید نیز خواست بر این کار نظارت داشته باشد و قصور و تقصیرات احتمالی را گزارش کند. متن این بخشنامه چنین است: صدور بخشنامه استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران به رسمی (شماره ۱۰۰۵۱۶/۵۹۷۴۰ مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۱ معاون اول رییس‌جمهور) بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی؛ نظر به اینکه به استناد بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند، مقتضی است کلیه دستگاه‌های مشمول قانون، اقدامات لازم برای تسریع در اجرای این منظور را در چهارچوب دستورالعمل مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به عمل آورند. بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و موظف است گزارش مربوط به اقدامات دستگاه‌ها در این زمینه و عوامل تأخیر در اجرای حکم قانون یادشده را به دفتر رییس جمهور و دفتر معاون اول رییس جمهور ارایه کند. محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور