موسسه اندوخته شاهد 6 تير 1401 ساعت 12:05 http://www.shahedinst.ir//news/151/هوای-تهران-مرز-آلودگی -------------------------------------------------- عنوان : هوای تهران در مرز آلودگی -------------------------------------------------- شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد 98 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول ولی در مرز آلودگی بود. متن : به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهد، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد 98  قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز آلودگی برای گروه‌های حساس جامعه آلوده بود. همچنین طی ۴۸ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 123 قرار داشت و کیفیت هوای تهران بود. تهران از ابتدای سال فقط دو روز هوای پاک داشته و اکثر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بوده است.